"Pabianice na szlaku Unijnych Projektów"

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w dniu 21 i 28 sierpnia zorganizował wycieczki po województwie łódzkim, których celem była prezentacja mieszkańcom regionu łódzkiego projektów realizowanych w ramach programów Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. 

Wycieczki, które zawitały do naszego miasta przebiegały przez Łódź - Pabianice - Piotrków Trybunalski - Łódź.

Więcej…
 
Pabianice na Pikniku Funduszy Europejskich

     W niedzielę, 27 czerwca na Rynku Manufaktury w Łodzi odbył się Piknik Funduszy Europejskich organizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Miasto Pabianice prezentowało dwa realizowane obecnie projekty ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

  1. „Nie tylko podręcznik i tablica …” prezentacja
  2. „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie gminy miejskiej Pabianice” prezentacja
 maskotka_SYRIUSZ

Więcej…
 
Piknik Funduszy Europejskich
piknik_funduszy

W dniu 27 czerwca 2010 r. (niedziela) w godzinach 12.00 – 21.00 na Rynku Manufaktury w Łodzi odbędzie się Piknik Funduszy Europejskich.
Piknik Funduszy Europejskich organizowany jest przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.
(przejdź do strony pikniku)

Więcej…
 
Trenerzy od bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci ruszaja w teren...

W dniu 8 czerwca 2010 roku w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach odbyło się spotkanie szkoleniowe dla trenerów regionalnych ....

Więcej…
 
Zajęcia już się rozpoczęły

Od 26 października 2009 r. rozpoczęto w szkołach prowadzenie lekcji multimedialnych.

 

Więcej…
 
Nauczyciele się szkolą!
W Gimnazjum nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 3 w dniach 9,10,12 listopada oraz 24-26 listopada 2009 r. odbyły się szkolenia dla nauczycieli z zakresu efektywnego wykorzystania sprzętu oraz oprogramowania, zmiany dotychczasowych sposobów przeprowadzenia lekcji i ścisłego powiązania multimediów z procesem przekazywania wiedzy. Przeszkolono 82 osoby.
 
Instalujemy oprogramowanie

19 października 2009 r. oprogramowanie do pracowni multimedialnych przywieziono do Urzędu Miejskiego w Pabianicach, następnego dnia instalatorzy rozpoczęli instalację na komputerach w szkołach pabianickich oraz szkołach z terenu powiatu pabianickiego i Gminy Rzgów.

 
Sprzęt komputerowy już przywieziony

W dniu 29 września 2009 r. sprzęt komputerowy (laptopy, rzutniki i ekrany) został dostarczony do Urzędu Miejskiego w Pabianicach oraz do partnerów projektu.

 
Napisali o nas w Gazecie Wyborczej

W dniu 28 lipca 2009 roku w dodatku do Gazety Wyborczej „Łódzkie w Unii” ukazał się obszerny artykuł dotyczący Projektu (czytaj artykuł).

 
Piknik Funduszy Europejskich

Projekt „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli” został zaprezentowany w dniu 28 czerwca 2009 r. na Pikniku Funduszy Europejskich na Rynku Manufaktury w Łodzi (zobacz prezentacje).

 
Podpisalismy umowę z Urządem Marszałkowskim

W dniu 21 listopada 2008 r. Gmina Miejska Pabianice w odpowiedzi na konkurs nr 1 w ramach V osi priorytetowej działanie V.3 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 złożyła wniosek partnerski 9 Jednostek Samorządu Terytorialnego o dofinansowanie projektu: „Nie tylko podręcznik i tablica…” Z całego województwa łódzkiego wpłynęło 116 wniosków na łączną kwotę 505 mln. zł. W wyniku oceny formalnej, do oceny merytorycznej przeszło 65 wniosków. Po ocenie merytorycznej 53 wnioski znalazły się na liście rankingowej do dofinansowania.
Po pozytywnym przejściu oceny formalnej a następnie oceny merytorycznej projekt został wyłoniony do dofinansowania otrzymując 80,58% punktów. Był to jedyny projekt partnerski. Zajęliśmy ex aequo 2 miejsce na liście rankingowej.
Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w dniu 21 maja 2009 r.

 

Pabianice liderem projektu - 156 pracowni multimedialnych w 43 szkołach

herby